Количествата на почти всички реки в страната са около и под праговете за средни води

23.12.2016г.

През изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са без съществени изменения. В следствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни изменения на водните нива на р. Огоста и р. Искър (Дунавски басейн), р. Въча, р. Марица и р. Арда (Източнобеломорски басейн).

В отделни участъци на реките в Дунавски и Черноморски басейн е регистрирано образуване на брегови лед или пълно замръзване на водата, поради малките водни количества и ниските температури.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на р. Марица при градовете Пловдив и Първомай.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -22 см до +27 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -1 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +23 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +5 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 23, 24 и 25 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 23, 24 и 25 декември ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 23, 24, 25 и 26 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (23.12) и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.