Конкурс за деца и юноши на възраст от 7 до 18 години за рисунка, разказ и предмет, изработен от рециклирани материали

04.04.2013г.

          За трета поредна година Министерство на околната среда и водите организира конкурс за деца „Обичам природата и аз участвам”.

Конкурсът се провежда от 25 март до 31 май 2013 г. и в него могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 18 години. Конкурсът е в следните категории:

·                    Рисунка

·                    Разказ

·                    Предмет, изработен от рециклирани материали

Всеки участник може да изпрати до три свои творби за всяка от категориите, които да показват отношение и грижа към природата.

Всяко произведение трябва да съдържа информация за имената на участника,  адрес и телефон за обратна връзка. Всички творби трябва да бъдат изпратени по местоживеене на участниците, в срок до 31 май 2013 година, до регионалните структури на министерството – регионалните инспекции по околната среда и водите, басейновите дирекции и дирекциите на националните паркове.

Адресът на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен е град Плевен, пощенски код 5 800, ул. „Чаталджа” №60

Всяка регионална структура ще номинира по десет произведения за общонационално оценяване от комисия в състав от петима членове.

Подробности можете да намерите тук.