Краткотрайни повишения или без изменения на речните нива

01.07.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) днес на места в планините, главно в Западна България ще превали краткотрайно. Количества от 1-5 л/кв.м. В събота на места в западната половина от страната ще превали и прегърми. Количества от 1-5 л/кв.м, в планините и планинските райони до 10-15 л/кв.м. В неделя превалявания с гръмотевици ще има из цялата страна с количества от 1-2 до 5-8 л/кв.м, но локално са възможни и до 15-20 л/кв.м.

През денонощието от 8 ч. на 29 до 8 ч. на 30 юни водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Незначителни повишения, вследствие на валежи, са отчетени в Източнобеломорския басейн във водосборите на реките Марица и Арда, и в Черноморския басейн  във водосборите на южночерноморските реки.

Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на: р. Огоста и р. Вит – долните течения, р. Янтра при с. Каранци (Дунавски басейн); р. Камчия (Черноморски басейн); р. Марица при селищата Радуил, Пловдив, Първомай и притока й р. Сазлийка при гр. Гълъбово (Източнобеломорски басейн), р. Джерман при гр. Дупница и р. Струма - долното течение (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ :

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -19 см до +27 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са изменения на речните нива от -4 см до +4 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -17 см до +21 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните са колебания от -8 см до +6 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 2 и 3 юли, в резултат на валежи, са възможни незначителни повишения в горните течения на реките Огоста, Искър, Вит и Осъм.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 1, 2 и 3 юли ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 1-2 дни не се очакват съществени изменения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 1, 2 и 3юли ще бъдат около и под средномногогодишната стойност. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 1, 2, 3 и 4юли ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни не се очакват съществени изменения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.