Краткотрайни повишения на речните нива

20.04.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -12 см до +12 см. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни понижения на река Русенски Лом при с. Божичен с до -26 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без изменение. Регистрираните колебания са от -15 см. до +20 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води, само водните количества на река Луда Камчия при с. Бероново и на река Ропотамо при с. Веселие са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -17 см до +31 см. Водните количества на реките във водосбора на река Тунджа и в средното и долното течение на река Марица са около праговете за високи води, а във водосбора на река Арда и в горното течение на река Марица водните количества са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -8 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: днес в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива, във водосбора на река Янтра, в планинските части от водосборите на реките Вит и Осъм и в горните и средни части от водосбора на река Искър. През следващите 3 дни речните нива ще са без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 21, 22 и 23 април 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозирам че водните количества за 21, 22 и 23 април 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес в резултат на валежи са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива във водосбора. През следващите 3 дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 21, 22, 23 и 24 април 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.