Краткотрайни повишения на речните нива

07.06.2018г.

Анализът но Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие са регистрирани колебания на речните нива от -21 см до +33 см. Водните количества на реките от басейна са около и над праговете за средни води.

Черноморски басейн: регистрираните колебания на речните нива са от -9 см до +4 см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките във водосборите на реките Марица и Тунджа са се повишавали, а във водосбора на река Арда са се понижавали. Регистрираните колебания от -114 см до +115 см на река Марица при Белово са в резултат на работата на хидротехническите съоръжения. Регистрираните колебания в останалата част от водосбора са  от -22см до +44см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: регистрираните колебания на речните нива са от -6 см до +7 см. Регистрираните колебания от -46см до +9 см на река Струма при Перник са в резултат на работата на хидротехническите съоръжения. Водните количества на реките от басейна са около и над праговете за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес следобяд в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива главно в планинските части от водосборите на реките от басейна. По-значителни повишения на водните нива ще има на реките във водосбора на река Искър (над яз. Искър и във водосборите на реките Владайска и Малък Искър. На 8 юни речните нива ще се понижават. От обедните часове на 9 и на 10 юни в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на реките: Ерма, Скомля, Лом, Цибрица, Огоста (над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър, р. Златна Панега)

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения: В обедните и следобедните часове днес във водосбора на р. Черни Осъм (приток на р. Осъм).

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 8, 9 и 10 юни 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес речните нива във водосбора ще се повишават. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, река Владайска, река Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. На 8 юни речните нива ще се понижават. От следобедните часове на 9 и 10 юни ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево и реките Владайска, Батулийска, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 8, 9 и 10 юни 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес 7 юни, в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките в горните части на водосборите на реките Видима, Дряновска, Белица и Лефеджа. На 8, 9 и 10 юни речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.  Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 8, 9, 10 и 11 юни 2018 г. ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, като до 8 юни са възможни незначителни повишения във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.