Краткотрайни повишения на речните нива

22.06.2018г.

За 23 юни 2018 г. НИМХ обявява първа степен (жълт код) за опасност от силен вятър в областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Търговище, Шумен, Варна, Бургас, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Хасково. В областите Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково, Кърджали и Смолян има жълт код и за опасност от значителни валежи.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижили, или са останали без съществени изменения. По-значителни изменения, са отчетени на река Огоста при с. Бутан (-31/+57 см), река Искър при гр. Роман (-26/+25 см) и ), на река Осъм при Троян (-12/+26 см). В останалата част от басейна водните нива са с изменение в граници от -15 см до +13 см. Водните количества са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните понижения са до -6 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижили. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по река Въча (-83/+82 см) и в горното течение на река Марица (от -110 до +108 см).  Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от  -23 см до +21 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -18 см до +21 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес от следобедните часове до сутрешните часове на 23 юни в резултат на валежи, ще има по-значителни повишения на водните нива на реките: Габерска; Стакевска; Чукренска; Неченска (горнота част на водосбора на р. Лом); Превалска; Дългоделска; Бързия;  Шугавица; Ботуня (притоци на р. Огоста); В горното течение на река Искър над яз. Панчарево, реките Владайска, Блато, Искрецка, Малък Искър, Гостиля (притоци на р. Искър); В Старопланинските притоци на реките Вит, Осъм ; реките Видима, Дряновска, Белица, Лефеджа (от водосбора на р. Янтра); горното течение на реките Черни Лом и Бели Лом (от водосбора на р. Русенски Лом); добруджанските реки (р. Царацар, р. Сенковец).

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения във вечерните часове днес (22.06.2018 г.) и през нощта на 22 срещу 23.06.2018 г. в горните течения на притоците на р. Огоста (р. Ботуня и р. Въртешница), в горното течение на р. Черни Искър (приток в горното течение на р. Искър) и в средното течение на р. Искър (по основната река и в притоците ѝ р. Искрецка, р. Трескавец, р. Габровница, р. Бебреш, р. Малък Искър и р. Златна Панега), в горните и средните течение на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 23, 24 и 25 юни 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. От следобедните часове днес и утре до обяд ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, реките Владайска, Лесновска, Блато, Искрецка, Батулийска, Малък Искър, Гостиля и в средното и долното течение на основната река. На 24 и 25 юни речните нива ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 23, 24 и 25 юни 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре вследствие на валежи се очакват повишения на водните нива. От  24 и 25 юни речните нива във водосбора ще започнат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 23, 24, 25 и 26 юни 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес от следобедните часове до сутрешните часове на 23 юни ще има повишение на водните нива в горната част на водосбора. От 24 юни и през следващите 2 дни речните нива ще се понижават.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.