Краткотрайни повишения на речните нива са възможни в западните и централните части на страната

15.05.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) в по-голямата част на страната днес валежи не се очакват. На отделни места в североизточните и планинските райони ще превали слабо в незначителни количества. В събота на места в Западна България и планините ще превали и прегърми. Количествата ще са по 3-10 л/кв.м, но локално е възможно и повече. В неделя на повече места ще има валежи. Количества – 5-20 л/кв.м. През изминалото денонощие нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се задържали или са се понижили. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са над праговете за високи води.

Дунавски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменили от +5 см до - 23 см, изключение прави река Осъм при Изгрев с понижвние от -232 см.

Черноморски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се са се понижили с до - 5 см.

Източнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се понижавали с до - 17 см, повишения са отчетени в долното течения на река Сазлийка с до + 7 см.

Западнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се понижили с до - 6 см.

Вследствие на метеорологичната прогноза и хидрологичната обстановка, се очаква днес водните нива да се задържат или понижават. Краткотрайни повишения са възможни в западните и централни части на страната в резултат на снеготопене и очаквани валежи.

Дунавски басейн: повишения са възможни по течението на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм. Според моделираните водни количества за река Искър прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17 май ще са над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Според моделираните водни количества за река Янтра прогнозираните водни количества за 15, 16 и 17 май ще бъдат над средно многогодишната стойност. Водните нива ще са под прага за внимание. Според моделираните водни количества за река Русенски Лом водните количества в долното течение на реката на 15, 16 и 17 май ще бъдат над средно многогодишните стойности като водните нива ще продължат да се понижават.

Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.