Краткотрайни повишения на речните нива се очакват във вечерните часове

30.07.2018г.

Анализът На Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голямата част са се повишили през последното денонощие. По-значителни изменения са регистрирани във водосборите на р. Искър (от - 68 см до + 50 см), р. Вит (от - 30 см до + 84 см) и р. Янтра (от - 16 см до + 66 см). В останалата част от басейна водните нива са с регистрирани изменения от - 15 см до + 30 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите 3 дни повишения на речните нива ще има в реките от целия басейн, в резултат на валежи. По-значителни ще се повишенията на речните нива на 30 юли във водосборите на реките западно от р. Янтра и във водосбора на р. Росица (приток на Янтра); на 31 юли във водосборите на реките западно от р. Искър, в средното и долно течение на р. Искър, горните части от водосбора на р. Янтра, във водосбора на р. Русенски Лом и Добруджанските реки; на 1 август в горните и средни части от водосборите на р. Вит и р. Осъм и във водосбора на р. Росица (приток на р. Янтра); на 2 август във водосборите на реките западно от р. Янтра и в горните части от водосбора на р. Янтра. Вследствие на оттичане през следващите 3-4 дни ще се задържат високи водните нива в средните и долни течения на основните реки в басейна. В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения днес в обедните часове във водосборите на р. Бебреш и р. Малък Искър (притоци на Искър), в горните части от водосбора на р. Росица (приток на р. Янтра); през нощта на 30 срещу 31 юли в горните части от водосбора на р. Росица (приток на Янтра); в следобедните часове на 31 юли във водосбора на р. Бели Искър (приток на р. Искър).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 31 юли, 1 и 2 август ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес речните нива във водосбора ще се повишават, в резултат на валежи. Значителни ще са повишенията на водните нива на реките Малък Искър, Златна Панега и Батулийска. През следващите три дни краткотрайно повишение на водните нива ще има в реките от водосбора на р. Искър (над яз. „Панчарево“), Малък Искър, Златна Панега, Батулийска и Гостиля. По-значително ще бъде повишението на водните нива в средното и долното течение на основната река в периода 30 юли – 2 август. На 1 и 2 август водните количества при с. Ореховица ще бъдат около и над прага за предупреждение. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 31 юли, 1 и 2 август, че водните количества  ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни в следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия водосбор. По-значителни ще бъдат повишенията в периода до 2 август (в планинските части на водосбора на р. Янтра над Велико Търново и на притока ѝ Росица). Повишения на речните нива ще има и в средното и долно течение на основната река, в резултат на оттичане. Водното количество на р. Янтра при Габрово бъде над жълтия праг за предупреждение до 1 август, водните количества в останалата част от басейна ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 31 юли, 1, 2 и 3 август водното количество ще бъде над средно многогодишната стойност. В периода 31 юли – 2 август вследствие на валежи се очакват краткотрайни повишения на водните нива в целия водосбор. По-значителни ще бъдат повишенията на 31 юли във водосбора на р. Бели Лом и в долното течение на основната река. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да тамерите тук.