Ледови явления са регистрирани в Дунавския и Западнобеломорския басейн

14.01.2019г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от водосборния басейн са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са :  за водосбора на р. Искър от -7 см до +9 см; за водосбора на р. Вит от -1 см до +2 см; за водосбора на р. Осъм от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Янтра от -3 см до +5 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -5 см до +6 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания в долно течение на р. Искър от -37 см до +18 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

р. Искър в района на с. Бели Искър - ледена покривка;

р. Палакария в района на с. Рельово - брегови лед;

р. Черни Вит в района на с. Черни Вит - брегови лед;

р. Осъм в района на Троян - брегови лед;

р. Осъм в района на Ловеч - брегови лед.

Черноморски басейн: през изминалото денонощие нивата на реките в по-голямата част от водосборния басейн са се понижили или са останали без съществена промяна. Регистрирани са по-значителни понижения във водосборите на Южночерноморските реки с до -24 см на р. Ропотамо при с. Веселие. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Провадийска при гара Синдел и на р. Факийска при с. Зидарово са около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие, нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -9 см до +12 см, за водосбора на р. Арда от -16 см до +13 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са отчетено по-значителни колебания на водните нива в горното течение на р. Марица (от -76 см до +78 см) при гр. Белово и на р. Въча (от -92 см до +98 см) при м. Забрал. Водните количества на реките в басейна са около и под прага за средни води, само водните количества на р. Въча при м. Забрал и на Арда при Рудозем са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: през изтеклото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -6 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

р. Места в района на м. Момина кула - ледена каша, ледоход;

р. Бистрица (Соволян.) в района на с. Гърляно - пълно замръзване;

р. Речица в района на с. Ваксево - брегови лед.

Хидрологична прогноза

Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения. Краткотрайни повишения на реките ще има на 16 и 17 януари в следобедните часове, в резултат на снеготопене. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че  водните количества на 15, 16 и 17 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 15, 16 и 17 януари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества за 15, 16 и 17 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 15, 16, 17 и 18 януари  ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.