МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс „За чиста околна среда – 2014 г.“ с мото „Обичам природата – и аз участвам“

22.01.2014г.

МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс „За чиста околна среда – 2014 г.“ с мото „Обичам природата – и аз участвам“. Крайният срок за подаване на документите е 21 февруари 2014 г. 

За приемане и въвеждане в деловодната система на ПУДООС ще бъдат допуснати само заявления, носещи пощенско клеймо с дата на изпращане преди обявената крайна дата за приемане на проектни предложения – 21.02.2014 г.

Подават се заявления в свободна форма като се следва последователността по съдържанието на проекта, указана в поканите за кандидатстване за съответните групи бенефициенти.

Подробна информация можете да намерите тук.