Министерство на околната среда и водите е предприело действия за получаване на допълнителна информация във връзка с потънала баржа в румънското дунавско пристанище Молдова Веке

12.02.2015г.

От Системата за ранно предупреждение за инциденти по река Дунав е постъпило съобщение за потънала баржа, с 850 тона торови препарати на борда. Инцидентът е станал при извършване на маневри в търговско пристанище Молдова Веке, Румъния, на 11 февруари в 13:25 часа, местно време.
Басейнова дирекция - Плевен е изпратила запитване към международните ситуационни центрове в Румъния и Сърбия към Системата, с искане за предоставяне на информация за резултатите от направените водни проби, когато те са налични.
Басейнова дирекция - Плевен е уведомила органите на "Пожарна безопасност и защита на населението" - Видин и "Гранична полиция" - Видин, както и Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав", Изпълнителна агенция "Морска администрация" и АЕЦ "Козлодуй".
Поради характера на инцидента и товара на кораба и с цел предприемане на своевременни мерки при необходимост, МОСВ се обърна с молба към МВнР за съдействие за спешно предоставяне на допълнителна информация по случая чрез съответните дипломатически мисии.