Министерство на околната среда и водите и Издателство Сиела обявяват конкурс за разказ „Млад автор”

19.09.2013г.

        Министерство на околната среда и водите и Издателство Сиела обявяват конкурс за разказ „Млад автор”, който ще се провежда всеки месец до края на 2013 година. В  конкурса могат да участват юноши от 13 до 18 години. Темата ще бъде различна  всеки месец и за всяка ще се номинират и награждават по трима участници. След приключването на конкурсите за отличените ще се организира двудневен курс за творческо писане, воден от изтъкнати съвременни български автори. Всеки млад творец може да изпрати до три творби на имейл адрес: mladavtor@ciela.net.

„Ако можеха да говорят”... животните… е  първата тема от конкурса. Разкажете за любимите животни и защо те правят хората по-добри и живота по-красив!

Срокът  за изпращане на  творбите по тази тема е 18 октомври. Тогава ще бъде обявена следващата тема, а на 23 октомври на интернет страниците на Министерството на околната среда и водите и на издателство Сиела ще бъдат обявени и отличените от първия конкурс.

Критерии за оценяване:

·                    съдържание - сюжетът на разказа да е увлекателен, свързан с живота на животните и връзката им с хората и природата, последователност на изложението, наличие на случка и умение да се изграждат характери;

·                    език - умение при използване на езиковия речник, правопис и пунктуация

Tворбите ще се оценяват от отговорен редактор на издателство Сиела и изявен литературен творец. За допълнителна информация - тел: 0887 333 003 или на имейл адрес:mladavtor@ciela.net.

 

Награди: 

·                    Спечелилите първо място ще получат - киндъл 

·                    Спечелилите второ място - мобилен телефон

·                    Спечелилите  трето място - таблет