Министерство на околната среда и водите организира конкурс за деца и юноши на възраст от 7 до 18 години

11.06.2012г.

 

 
За втора поредна година Министерство на околната среда и водите организира конкурс за деца Обичам природата и аз участвам.
Конкурсът се провежда от 30 май до 30 октомври 2012 г. и в него могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 18 години. Конкурсът е в следните категории:
- Рисунка
- Разказ
- Предмет, изработен от рециклирани материали
 
Всеки участник може да изпрати до три свои творби за всяка от категориите, които да показват отношение и грижа към природата.
Всяко произведение трябва да съдържа информация за имената на участника, адрес и телефон за обратна връзка. Всички творби трябва да бъдат изпратени по местоживеене на участниците, в срок до 30 октомври 2012 година, до регионалните структури на министерството – регионалните инспекции по околната среда и водите, басейновите дирекции и дирекциите на националните паркове. По-долу може да видите техните адреси. Всяка инспекция ще номинира по десет произведения за общонационално оценяване от комисия в състав от петима членове.
Награди:
- Спечелилите първо място във всяка от трите категории ще получат - айпад;
- Спечелилите второ място във всяка от категориите – айфон;
- Спечелилите трето място във всяка от категориите – дигитална камера.
 
Природата - това сме ние и отношението и грижата към нея е отношение към самите нас. Всеки е значим и заслужава да живее, учи и работи в чиста и здравословна среда и това е отговорност на цялото ни общество.
Пожелаваме на всички участници успех!
 
За повече информация виж тук: