Младежкият воден парламент проведе Парламентарна сесия в Плевен

11.11.2019г.

От 8 до 10 ноември в Плевен се проведе IX парламентарна сесия на Младежкия воден парламент (МВП). Тя бе на тема „Минералните води - национално богатство на България“. Събитието събра в хотел „Кайлъка“ ръководители и участници в екоклубове от Байкал, Белово, Благоевград, Бяла Слатина, Варна, Враца, с. Кавракирово (обл. Благоевград), Крумовград, с. Коларово (обл. Благоевград), Пловдив, с. Първомай (обл. Благоевград), София и Стара Загора.

По време на заседанието младежите приеха декларация, в която поемат ангажимент да прилагат и споделят знанията си, насочени към опазването на минералните води и на околната среда, повишаване на екологичната култура и отношение на обществото. Беше приет и План за дейностите. Той включва инициативите, които всеки клуб ще планира и осъществи през следващата календарна година. Тези събития са посветени на датите от екологичния календар на Министерство на околната среда и водите.

Димитър Борумов от Благоевград беше избран за един от вицепрезидентите на МВП поради оттегляне на досегашния. Заедно със Силвия Трифонова, президент и Димитър Димитров - вицепрезидент, ще ръководят МВП до следващата година, когато ще бъде избрано ново ръководство.

Освен протоколните и организационни занимания младежите имаха и практически дейности. Те посетиха Информационния център на природен парк „Персина“, където имаха възможност да наблюдават птиците по Дунав. В Белене се проведе и заключителната за тази година акция от кампанията на фондация „Океани без отпадъци“ (WFO) за почистване на бреговете на река Дунав. Бернард Меркс, един от основателите на WFO, обясни на младите хора за проекта, насочен към намаляване на пластмасовите отпадъци в реките, моретата и океаните. От МВП заявиха желание и за следващи съвместни инициативи. Екип от Регионална лаборатория – Плевен към Изпълнителна агенция по околна среда показа подробно как се извършва пробонабиране на води от река Дунав. В отдел „Природа“ на Регионалния исторически музей членовете на МВП участваха в анализ на минерални води и се запознаха с водолюбивите птици в Дунавската равнина.

По време на Парламентарната сесия младежите обсъдиха и различни малки инициативи, които могат ежедневно да реализират, насочени към опазването на водите и околната среда. Например докато се прибират от училище да събират неправилно изхвърлени отпадъци.

Следващото събитие на МВП ще бъде лятното екоучилище през 2020 г. Младите хора обсъждат възможността то да е отново на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“.

Парламентарната сесия се организира съвместно от Министерство на околната среда и водите и четирите Басейнови дирекции в страната, водени от мисията за подпомагане, насърчаване и развитие на екологичното образование и съзнание у младите.

Басейнова дирекция „Дунавски район“, Община Долна Митрополия, Център за извънучилищни дейности и занимания по интереси и екоклуб „Дунав“ – село Байкал бяха символични домакини на събитието. Децата от Екоклуб „Дунав“ с ръководител Иво Джокин са тазгодишните носители на купата на МВП. Победителят се определя въз основа на отчетите на клубовете за извършените през годината дейности и участия в инициативи.

Георги Йончев, зам.-кмет на Долна Митрополия, поздрави от името на общинското ръководство участниците в парламентарната сесия. Специален поздрав и образователни материали за участниците поднесоха РИОСВ – Плевен и дамите от Лайънс клуб „Огледало“.

Участниците в IX парламентарна сесия получиха от инж. Петър Димитров, директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“, грамоти „Приятел на Дунав“ с посланието всеки ден да се грижат за опазването на водите, Дунав и всички реки в България.

Галерия