Млади еколози са първите посетители на Информационния център на БДДР

10.12.2015г.

Представители на еко клуб „Дунав“ към Общински център за извънучилищни дейности - с. Байкал и на Младежкия воден парламент бяха първите посетители на новооткрития Информационен център към Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР). Младите еколози разгледаха Информационния център. Вниманието им бе привлечено от най-новото издание на Червената книга на България. За ползотворното сътрудничество в областта на екологичното образование децата и техният ръководител Иво Джокин получиха грамоти „Приятел на БДДР“.
Информационният център на БДДР отвори врати в началото на този месец. В него тематично са представени материали за устойчивото управление на водите, за защитени територии и зони и за оползотворяване на отпадъците. Идеята е Информационният център да представя работата на БДДР и да дава информация в областта на управлението на водите и опазването на околната среда. Откриването на центъра съвпадна с началото на обществените консултации по проекта на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление 2016 - 2021 г.

 

 

Галерия