НА 09.06 И ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ДВА ПОЧИВНИ ДНИ, В РЕЗУЛТАТ НА ВАЛЕЖИ НА МЕСТА СЕ ОЧАКВАТ ПОВИШЕНИЯ НА РЕЧНИТЕ НИВА

09.06.2023г.

 На 09.06 и през следващите два почивни дни, в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни:

- на 09.06 във водосборите на реките Ерма и Нишава и в планинските части на водосборите на реките западно от този на р. Искър (включително), а на 10.06 и в планинските части на водосборите на р. Осъм и р. Вит; на 11.06 ще се повишават водните нива във водосборите на реките западно от този на р. Искър (включително); на 12.06 ще се повишават речните нива в целия Дунавски басейн, значително във водосбора на р. Огоста (над яз. Огоста и р. Ботуня) и реките западно от р. Огоста;

Подробна информация за страната можете да намерите тук.