НА 28.11 В СЛЕДОБЕДНИТЕ И ВЕЧЕРНИ ЧАСОВЕ И ПРЕЗ НОЩТА СРЕЩУ 29.11 В РЕЗУЛТАТ НА ВАЛЕЖИ И ЧАСТИЧНО СНЕГОТОПЕНЕ СЕ ОЧАКВАТ КРАТКОТРАЙНИ ПОВИШЕНИЯ НА РЕЧНИТЕ НИВА

28.11.2023г.

На 28.11 в следобедните и вечерни часове и през нощта срещу 29.11 в резултат на валежи и частично снеготопене се очакват краткотрайни повишения на речните нива, по-съществено в средните и долните части от водосбора на р. Тунджа (под яз. Жребчево), на родопските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда. На 29, 30.11 и 01.12 в резултат на снеготопене речните нива ще се повишават в Дунавски и Западнобеломорски басейн, а в Черноморски и Източнобеломорски басейн ще се понижават. 

Подробна информация за страната можете да намерите на интернет страниците на НИМХ и на МОСВ.