НАЦИОНАЛНА ОТКРИВАЩА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ DANUBE FLOODPLAIN

22.01.2019г.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) организира Национална откриваща среща по проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни равнини по р. Дунав и притоците й” с  акроним DANUBE FLOODPLAIN. Събитието ще се състои на 23 януари в хотел „Балкан“ в гр. Плевен. Началото на регистрацията е от 10.30. Преди срещата е предвидена пресконференция.

По време Националната откриваща среща ще бъдат представени  проектните дейности и очакваните резултати. БДДР ще информира за планираните дейности, както и за очакваното участие на заинтересованите страни в проектните дейности, в това число - важността и значимостта на участието в отделните етапи от изпълнение на проекта.

Подробна информация за проекта можете да намерите тук.