НИМХ – БАН ПРЕДУПРЕДИ ЗА ОПАСНО МЕТЕОРОЛОГИЧНО ВРЕМЕ УТРЕ В ЦЯЛАТА СТРАНА

21.01.2018г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през нощта и утре ще има значителни валежи и издаде предупреждение за опасно метеорологично време в цялата страна – жълт и оранжев код. Сумарните количества ще са между 15 и 35 л/кв.м, а на места в Югоизточна България – до 40-50 л/кв.м. През следващите 48 часа интензивни валежи на територията на страната ще има в

Черноморски басейн – във водосборите на р. Ропотамо, р. Дяволска, р. Караагач, р. Велека и р. Резовска

Източнобеломорски басейн – в долното течение на р. Арда, в района на яз. „Ивайловград”, както и в горните течения на притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица, и във водосбора на р. Марешница, в долните части от водосбора на р. Бяла. 

Прознозирани са 6-часови интензивни валежи комбинирани със снеготопене в

Източнобеломорския басейн – в следобедно-вечерните часове на 22януари: 

•в долното течение на р. Марица, във водосборите на притоците ѝ Лозенска, Бисерска и Бакър дере

•в долното течение на р. Арда в района на яз. „Ивайловград“, както и във водосборите на притоците ѝ Крумовица, Дюшун дере, Кулиджийска , Марешница; в горните части от водосбора на р. Бяла, във водосборите на притоците ѝ р. Луда река, р. Арпа дере, р. Хамбар дере и р. Кокарджа. 

Прогнозирани са поройни наводнения през следващите 72 часа в:

Източнобеломорския басейн – в следобедно-вечерните часове на 22 януари: 

•в долното течение на р. Марица, във водосборите на притоците ѝ Лозенска, Бисерска и Бакър дере

•в долното течение на р. Арда, във водосборите на притока ѝ р. Крумовица (в горното течение на р. Крумовица и във водосборите на притоците ѝ Кесибир и Дюшун дере) 

•в горното течение на р. Бяла река, във водосборите на притоците ѝ р. Хамбар дере и Кокарджа 

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в 

Дунавския басейн през нощта срещу 22 и на 22 януари вследствие на валежи от дъжд и сняг се очакват повишения на нивата в целия басейн. На 23 и 24 януари речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 22, 23 и 24 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес речните нивата в басейна ще бъдат без съществени изменения. През следващите три дни в резултат на валежи се очакват повишения в средните и долните части от водосбора на р. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 22, 23 и 24 януари, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес речните нива ще останат без съществени изменения. Краткотрайни повишения в резултат на валежи от дъжд и сняг са възможни утре в целия водосбор. От 23 януари водните нива ще започнат плавно да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на р. Черни Лом на 22, 23, 24 и 25. януари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Вследствие на валежи от дъжд и сняг днес и през следващите 2-3 дни са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Днес – главно в горните и средни части от водосбора, от утре – в средните и долни течения на Бели и Черни Лом и основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.  

Подробна информация за страната можете да намерите тук