НИМХ – БАН не прогнозира съществени изменения на речните нива

27.03.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в Дунавския и Черноморския басейн през изминалото денонощие са се понижавали или са останали без съществени изменения. Повишения на водните нива вследствие на валежи от дъжд са отчетени във водосборите на р. Марица, р. Арда – до + 42 см (Източнобеломорски басейн) и във водосбора на р. Струма (Западнобеломорски басейн). По-значително повишение (+ 78 см), което е в резултат на работата на хидротехническо съоръжение е регистрирано на р. Въча при Девин (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 13 см до + 5 см

Черноморски басейн: понижения до – 4 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 26 см до + 46 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 6 см до + 8 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 3 дни водните нива на реките в целия басейн ще се понижават или останат без съществени изменения. В резултат на оттичане днес са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в долните части от водосборите на реките Искър, Вит и Осъм. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 28, 29 и 30 март ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. На 28 и 29 водните нива на реките в целия водосбор ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 28, 29 и 30 март, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора на р. Янтра ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 28, 29, 30 и 31 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация можете да намерите тук.