НИМХ-БАН обяви жълт код за 27 февруари 2018 г.

26.02.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива в по-голямата част от реките в басейна са се понижили. Регистрираните колебания са от -14 см до +4 см. По-съществени колебания, вследствие работа на хидротехнически съоражения са регистрирани на река Искър при градовете Нови Искър и Роман (от -19 см до +23 см). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на повечето от реките в басейна са се понижили или останали без съществени изменения. Регистрираните понижения на речните нива в басейна са до -24 см, като по-значително повишение от +42 см е регистрирано на река Факийска река при с. Зидарово. Водните количества на реките в басейна са около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива в по-голямата част от реките в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значителни изменения на речните нива са регистирани в горното течение на река Марица, вследствие на работата на хидротехнически съоръжения при Пазарджик с -43 см до +50 см и на притока ѝ река Въча при Девин с +84 см. Отчетените изменения на водните нива при останалата част от хидрометричните пунктове в басейна са от -14 см до +13 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води, само в горното течение на река Марица речните нива са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -5 см до +5 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни, водните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Вследствие на период с ниски температури, през следващите дни се очаква образуване на брегови лед в реките. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 27, 28 февруари и 1 март 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 27, 28 февруари и 1 март 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни, речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 27, 28 февруари и на 1 и 2 март 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4  дни водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.