НИМХ – БАН обявява жълт код за опасност от значителни валежи и силен вятър в 16 области

27.10.2017г.

За 28 октомври 2017 г. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) обявява първа степен (жълт код) за опасност от значителни валежи в областите Русе, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали. В областите Видин, Монтана, Враца и Благоевград е обявен жълт код за силен вятър. НИМХ – БАН предупреждава, че количества валеж за денонощието ще са от 5 до 15 л/кв.м, а в източните райони – до 20 л/кв.м. Изтензивни валежи през следващите 48 часа се очакват в Дунавския басейн – във водосбора на р. Лефеджа, а в Черноморския басейн – в  горните части от водосбора на р. Камчия.

През изминалото денонощие, вследствие на оттичане са се повишавали речните нива в долните течения на част от основните реки в Дунавския, Черноморския и Източнобеломорския басейн (до + 72 см). По-съществено повишение в Източнобеломорския басейн е регистрирано на р. Мочурица при с. Чарда (+ 129 см), вследствие на оттичане от по-горните части от водосбора. Речните нива в останалите части от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Водните количества на повечето от наблюдавани реки в страната са около праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества във долните течения на реките Вит, Осъм и Янтра, както и в притока й р. Лефеджа (Дунавски басейн) и в долното течение на р. Факийска (Черноморски басейн). Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са:

Дунавски басейн: колебания от - 88 см до + 72 см

Черноморски басейн: колебания от - 100 см до + 3 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 92 см до + 129 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 13 см до + 6 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 28 октомври вследствие на валежи водните нива ще се повишават незначително и краткотрайно в реките от целия басейн. На 29 и 30 октомври речните нива ще се понижават или ще са без изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 28, 29 и 30 октомври ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес водните нива на реките в басейна ще се понижават. От ранните часове на 28 и на 29 октомври ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в басейна. На 28 и 29 ще се повиши водното ниво в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 28, 29 и 30 октомври, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре водни нива във водосбора ще се понижават. От вечерните часове на утрешния ден и на 29 се очакват незначителни повишения, вследствие на очаквани валежи. На 30 октомври речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 28, 29, 30 и 31 октомври водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. От днес нивата в целия водосбор ще започнат временно да се понижават. Тенденцията към понижение ще се запази до обедните часове на утрешния ден, когато вследствие на валежи ще започне процес на повишение на речните нива. На 29 и 30 ще се повишават нивата в средните и долни части на основните реки. От сутрешните часове утре ще започне процес на понижение на нивата – отначало в горните части на водосбора, от вечерните в понеделник – в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.       

Подробна информация за страната можете да намерите тук.