НИМХ – БАН обявява жълт код за потенциално опасно време в 24 области на страната

02.06.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на реките в по-голямата част от страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Вследствие на интензивни валежи е регистрирано рязко повишение на  водното ниво на р. Тунджа при гр. Павел баня (с + 30 см). По-значителни колебания на речните нива в резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени в Източнобеломорския басейн, във водосбора на р. Марица. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 25 см до + 24 см

Черноморски басейн: понижения с до – 7 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 101 см до + 101 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 8 см до + 6 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: днес и през следващите два дни вследствие на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. Значителни ще бъдат повишенията в следобедно-вечерните часове на 2 и 3 юни, и през нощта срещу 4 във водосборите на реките Дългоделска Огоста и Ботуня – притоци на р. Огоста; р. Искър – в средното и долното течение; в планинските части от водосборите на реките Вит и Осъм; Росица (в целите водосбори на притоците й – Багарещица, Негойчевица, Лопушница й Видима). На 4 юни в резултат на валежи ще продължат да се понижават нивата в средните и долните течения на реките – Огоста, Скът, Янтра и Русенски Лом. На 5 юни нивата на реките в басейна ще започнат да се понижават, като вследствие на оттичане ще има повишения в средните и долните им течения.

През нощта на 3 срещу 4 юни са възможни локални поройни наводнения в горното течение на р. Янтра и във водосбора на притока й Росица.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 3, 4 и 5 юни ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес водните нива на реките във водосбора ще се понижават. От следобедните часове на 3 и 4 юни в резултат на валежи ще има по-значителни краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“, реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Батулийска, Малък Искър, Златна Панега, Гостиля и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 3, 4 и 5 юни, че водните нива ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и в резултат на валежи речните нива във водосбора на р. Янтра ще се повишават. Значителни се очаква да бъдат повишенията на 3 и 4 юни в горното течение на основната река (при Габрово и Велико Търново) и във водосбора на притока й р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 3, 4, 5 и 6 юни водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни са възможни повишения на речните нива във водосбора на р. Русеински Лом, като по-съществени се очаква да бъдат повишенията на 4 юни във водосбора на притока й р. Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.