НИМХ-БАН обявява за утре жълт код за валежи в 18 области

25.05.2017г.

Националният институт  по метеорология и  хидрология на БАН (НИМХ-БАН) обявява за 26 май  първа степен на предупреждение за потенциално опасно време /жълт код/ в 18 области в Западна и Централна България. Очакват се количества на валежа между 10 и 20 л./кв.м, в отделни райони до 40 л./кв.м.  В областите Смолян, Кърджали, Хасково, Пловдив и Пазарджик ще има и гръмотевична дейност.

По данни на НИМХ- БАН  през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страната са се повишавали незначително (до +23 см) или са останали без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества при отделни измервателни пунктове в Дунавския, Черноморския и Западнобеломорския басейн.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -27 см до +23 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -10 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +9 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +16 см.

Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни ще в горните течения на реките Лом, Огоста,  Искър и в целите водосбори на Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом. На 26 и 27 май вследствие на валежи от дъжд отново се очакват повишения в почти целия басейн. По-значителни ще са във водосборите на реките Тимок, Войнишка, Видбол,  Лом,  Цибрица,  Огоста,  Скът и Искър, на 26 май  във водосборите на реките  Вит и  Осъм, а на 27 май и на Янтра . От вечерните часове на 27 май ще започнат понижения на речните нива в целия басейн.

Вследствие на оттичане ще има повишения в средните и долни течения на основните реки. На 28 май  водните нива в целия басейн ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира:  На 26, 27 и 28 май водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности.  Днес и в следващите два дни в резултат на валежи ще има краткотрайни повишение на  нивата на реките във водосбора. По-съществени повишения на нивата ще има  във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. От 28 май речните нива ще започнат да се понижават, но нивото в средното и долното течение на основната река ще продължи да се повишава. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:  Водните количества за 26, 27 и 28 май  ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес в резултат на валежи ще има повишения в целия водосбор на река Янтра, като по-значителни ще бъдат повишенията в горното течение на основната река при  Габрово и в планинските части от водосборите на притоците й реките Лефеджа и  Росица. На 26 май нивата на реките ще започнат плавно да се понижават, само във водосбора на река Лефеджа понижението ще започне на 27 май. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира:  Водните количества в долното течение на реката на 26, 27, 28 и 29 май  ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3-4 дни са възможни незначителни повишения във водосбора, днес и утре в горните и средните части, а от 27 май в долните. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.