НИМХ – БАН обявява за утре оранжев код за областите Ямбол, Хасково, Бургас и Кърджали

24.10.2017г.

Предупреждение от втора степен (оранжев код) за значителни валежи в областите Ямбол, Хасково, Бургас и Кърджали, издава Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) за 25.10.2017 г. Локално са възможни количества и до 60 л/кв.м. В областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора, Сливен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен и Варна  предупреждението е жълт код (първа степен) за валежи с количества от 15 до 30 л/кв.м за денонощие. През изминалото денонощие речните нива в страната са се повишили. По-съществени повишения, следствие на валежи са отчетени във водосборите на р. Искър (до + 84 см), на р. Чеписнка (до + 21 см) и на р. Места (до + 28 см). Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за високи води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 43 см до + 84 см

Черноморски басейн: повишения до + 8 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 13 см до + 21 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 5 см до + 28 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн  повишения на речните нива, следствие на валежи, ще има във водосборите на р. Лефеджа (приток на р. Янтра) и р. Русенски Лом. Водните нива в останалата част от реките в басейна ще започнат да се понижават, като повишения ще има само в долните течения на основните реки, следствие на оттичане. От утре пониженията вече ще са в реките от целия басейн, като повишения ще има все още в долните течения на основните реки до вечерните часов на 26 октомври, следствие на оттичане. На 27 октомври речните нова в целия басейн ще се понижават.

В периода 24-25 октомври опасност от поройни наводнения ще има   във водосбора на р. Лефеджа, както и в средните и долни части от водосбора на р. Русенски Лом около 14:00 UTC (+3 часа местно време) на 24 октомври. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че воднити количества на 25, 26 и 27 октомври ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес ще има повишения на водните нива на реките в басейна, като по-съществени ще бъдат във водосборите над яз. „Панчарево“ – реките Владайска, Лесновска, Блато, Батулийска, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега. Днес и на 25.10 ще се повиши водното ниво в средното и долното течение на основната река. На 26 и 27 октомври водните нива на реките в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 25, 26 и 27 октомври, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес в резултат на валежи повишения ще започнат повишения на речните нива в целия водосборен басейн на р. Янтра. Значителни повишения се очакват през нощта на 24 срещу 25 октомври във водосбора на р. Лефеджа и горните части на водосбора на р. Янтра (над Габрово), където са възможни и локални поройни наводнения. Водното количество р. Янтра при Габрово ще премине над жълтия праг за внимание в сутрешните часове на 25.10.2017 г.. От вечерните часове утре речните нива в басейна ще започнат да се понижават, като в резултат на оттичане повишения ще има само в долното течение на основната река. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 25, 26, 27 и 28 октомвмри водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. В периода 24-26 октомври се очакват повишения на речните нива вследствие на валежи, през първия ден главно в горните части на водосбора, от 25 – в средните и долните части на основните реки, като по-съществени ще бъдат те по р. Бели Лом. От вечерните часове на 25 ще започне процес на понижение на речните нива във водосбора, като вследствие оттичане ще има повишения на речните нива в долното течение на основната река до сутрешните часове на 27 октомври. Във вечерните часове на днешния ден вследствие на очаквани интензивни валежи са възможни локални поройни наводнения във водосбора. С по-голяма вероятност са те във долните части на водосбора на Бели Лом, както и във водосбора след сливането на Бели и Черни Лом.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.