НИМХ-БАН прогнозира понижение на речните нива

14.02.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества на повечето реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са количествата на някои пунктове за наблюдение в Дунавския басейн, повечето от наблюдаваните пунктове в Черноморския басейн и отделни пунктове за наблюдение в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейни.

Поради ниските температури се наблюдава образуване на брегови лед в отделни участъци на р. Осъм в района на гр. Троян и гр. Ловеч (Дунавски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +13 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до -16 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -18 см до +9 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +14 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес водните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на снеготопене през следващите три дни (15, 16 и 17 февруари) се очакват краткотрайни повишения на речните нива в басейна, като по-значителни ще са повишенията във водосборите на реките западно от р. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17 февруари ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През деня на 15, 16 и 17 февруари, в резултат на снеготопене, ще се повишат водните нива на реките в средната и долната част на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 15, 16 и 17 февруари ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 15, 16, 17 и 18 февруари ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения или плавно ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.