НИМХ-БАН прогнозира понижение на речните нива

14.03.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в Дунавския и Черноморския басейни са се повишавали, вследствие на валежи от дъжд и сняг. В Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн речните нива са останали без съществени изменения или са се понижавали. По-значителни повишения са отчетени на р. Осъм при с. Изгрев (+68 см), във водосборите на реките Янтра и Русенски Лом (до +64 см) – Дунавски басейн, и на р. Камчия при с. Гроздьово (+120 см) – Черноморски басейн.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около праговете за високи и средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +68 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са повишения +120 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -51 см до +10 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +13 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес след обяд водните нива в целия водосбор ще започнат да се понижават. Утре все още повишения ще има само в долните течения на главните реки, следствие на оттичане. На 16 и 17 март водните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения, като само на отделни измервателни пунктове, следствие на валежи от дъжд са възможни незначителни повишения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес  се покачи водното ниво на основната река в долното й течение. През следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 15, 16 и 17 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес водните нива в целия водосбор на р. Янтра ще достигнат пика си и ще започнат да се понижават. През следващите 3 дни речните нива ще се понижават, като след 16 март вече ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 15, 16, 17 и 18 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. От днес ще започне процес на понижение на речните нива в басейна, като вследствие оттичане нивата ще продължат да се повишават в средното и долно течение, където днес и утре (14 и 15 март) се очакват значителни повишения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание, като на 16 март то ще бъде близо до жълтия праг в долното течение на р. Русенски Лом.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.