НИМХ – БАН прогнозира повишение на речните нива

20.02.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се повишавали или са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи от дъжд и частично снеготопене са отчетени повишения от + 75 см на р. Луда Камчия при с. Бероново и от + 46 см на р. Факийска при с. Зидарово (Черноморски басейн). Водните количества на повечето реки в страната са около и под праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 5 см до + 25 см

Черноморски басейн: повишения с до + 75 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 6 см до + 38 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 8 см до + 11 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в

Дунавския басейн днес водните нива в реките на запад от р. Янтра ще се повишат незначително в резултат на снеготопене и оттичане (в долните течения). В източните части на басейна речните нива ще са без съществена промяна. Утре и през следващите 2 дни речните нива в целия басейн плавно ще се повишават следствие на снеготопене.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 21, 22 и 23 февруари ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни ще се повишат водните нива на реките в целия водосбор. Повишенията ще са в резултат на снеготопене. По-съществено повишение на водните нива ще има на реките във водосборите на реките Владайска, Банкенска, Блато, Искрецка и в средното и долното течение на основната река. На 22 февруари водните нива на реките ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 21, 22 и 23 февруари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре вследствие на валежи от дъжд и снеготопене ще продължи процеса на повишение на водните нива във водосбора на р. Лефеджа. Повишения се очакват в средното и долното течение на основната река на 22 и 23 февруари, в резултат на снеготопене и оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 21, 22, 23 и 24 февруари ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес нивата във водосбора ще се повишават. От 21 февруари нивата във водосбора ще започнат да се понижават, отначало в горните части, от 22 февруари – и в долните. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.