НИМХ-БАН прогнозира повишение на речните нива

18.04.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишавали. По-значителни повишения са отчетени при отделни измервателни пунктове в Дунавския басейн (във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра – с до +39 см) и в Източнобеломорския басейн (във водосбора на р. Арда – с до +96 см).

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над стойностите за средни води. Около праговете за ниски води са водните количества при отделни хидрометрични станции в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейни.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -18 см до +39 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са повишения с до +24 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -22 см до +96 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +10 см.

 Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: От вечерните часове днес и утре в резултат на валежи ще се повишават водните нива във водосборите на реките Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Лом и Огоста. В следобедните часове на 19 и на 20 април се очакват значителни повишения на водните нива в целия водосбор на р. Искър. През нощта срещу 20 и на 20 април са възможни повишения във водосборите на реките Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом. На 21 април се очаква речните нива в басейна да започнат да се понижават, като повишения ще има само в долните течения на реките вследствие на оттичане.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 19, 20 и 21 април ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес водните нива на реките във водосборa ще се понижават. От следобедните часове утре и на 20 април в резултат на валежи се очакват по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Малък Искър и р. Златна Панега. На 19, 20 и 21 април ще има значителни повишения на водното ниво в средното и долното течение на основната река, в резултат на валежи и оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 19, 20 и 21 април ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре до обяд речните нива в целия водосбор на р. Янтра ще се понижават. Вследствие на прогнозирани валежи от дъжд се очакват нови повишения в следобедните часове на 19 и на 20 април, като водните нива ще се задържат високи и след 21 април. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 19, 20, 21 и 22 април ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни нивата във водосбора ще продължат да се повишават. От утре ще започне процес на временно понижение на речните нива, от начало в горните части, а от 20.04 и в долните. В периода 20-23 април се очакват нови повишения във водосбора, като първия ден те ще бъдат главно в горните части на водосбора, а от 21 април и в долните. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.