НИМХ: без изменение на речните нива

10.09.2018г.

Анализът  на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчисления по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -30 см до +34 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +5 см. Водните количества на реките  са под праговете за средни води, само водните количества на р. Огоста при с. Бутан са над праговете за средни води.

Черноморски басейн: нивата на реките през изминалото са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания от -3 см до +4 см. Водните количества в реките ще са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива са:  за водосбора на р. Тунджа от -3 см до +17 см; за водосбора на р. Марица от -15 см до +16 см  и за водосбора на р. Арда от -14 см до +17 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Въча от -78 см до +78 см . Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн : нивата на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива са от -7 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес  и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 13 септември  в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на нивата в горните течения на р. Осъм, р. Янтра, р. Русенски Лом и  на Добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 11, 12 и 13 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат около праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 11, 12 и 13 септември  ще бъдат около средно многогодишните стойности.  Днес и през следващите два дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. На 13 септември в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в горното течение на р. Янтра и в планинските ѝ притоци р. Лефеджа (р. Голяма река, р. Джулюница). Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 11, 12, 13 и 14 септември ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 2-3 дни  нивата на реките от водосбора ще останат без съществени изменения. На 13 септември в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в горните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.