НИМХ допълнително обяви жълт код за сняг в столицата, София-област и Перник

27.11.2015г.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) допълнително обяви за днес жълт код за сняг в столицата, Софийска и Пернишка област. След обяд дъждът ще се примесва със сняг и по-късно ще премине в сняг, но бързо ще спре. Времето може да бъде потенциално опасно. Прогнозираните явленията не са необичайни, но изискват внимание, ако възнамерявате да вършите работа на открито. Следете прогнозите и не поемайте излишен риск.

Валежите днес са предимно от дъжд. В Северна България и източните райони от 5-15 л/кв.м, в западната и централна част на Южна България – 15-20  л/кв.м, локално – до 20-30 л/кв.м. През нощта в Северозападна България ще превалява сняг. В Централна и Източна България ще вали дъжд, повече ще са валежите в Източна България. Количествата – до 20-25 л/кв.м. В събота от запад валежите постепенно ще спират. В Източна България все още ще вали, очаквани количества до 1-7 л/кв.м, в крайните югоизточни райони до около 20 л/кв.м. В по-голямата част от страната в неделя ще е без валежи. Само в отделни райони в Родопската област ще превали – предимно дъжд.  Количествата ще са незначителни, а в понеделник ще е без валежи.

През изминалото денонощие водните нива на реките в по-голямата част от Дунавския и Черноморския басейн, както и средно и долно течение на р. Марица, по целия водосбор на реките Тунджа и Арда (Източнобеломорския басейн), се повишиха вследствие на валежите. Протичащите водни количества са около праговете за високи и средни води. Водните количества в долното течение на реките Айтоска и Факийска (Черноморски басейн) и в горното течение на Марица (Източнобеломорски басейн) са около прага за ниски води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания на водните нива от + 80 см до - 37 см, по-значителни повишения са отчетени на р. Искър при Ореховица – 48см, р. Янтра при Велико Търново с - 52см, Янтра при Каранци - 80см

Черноморски басейн: водните нива са се повишили с до 40 см

Източнобеломорски басейн: изменения от + 27 до - 39 см, по-значителни повишения са отчетени на р. Сазлийка при Гълъбово – 27см

Западнобеломорски басейн: колебания в рамките на - 30 до + 20 см, по-значителни повишения са отчетени р. Струма при Марино поле - 20 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес водните нива във водосбора ще се понижават или задържат. От късните часове на днешния ден и утре се очаква повишения на речните нива в целия Дунавски басейн. По-значителни повишения се очакват във водосборите на Огоста и реките западно от реката: Искър, Вит, Осъм, Янтра – в горното течение, и Русенски Лом – в горното течение. На 29 и 30 ноември се очакват повишения в долните течения на реките в резултат на тяхното оттичане. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 28, 29 и 30 ще бъдат над средната многогодишна стойност. На 28 по-значително ще бъде покачването на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“, рекита Владайска, Банкенска, Лесновска, Блато, Искрецка, Малък Искър и Гостиля. На 28 и 29 по-значително ще бъде покачването на водното ниво в долното течение на основната река, след вливането на р. Искрецка. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 28, 29 и 30, че водните нива ще бъдат над средно многогодишната стойност. На 28 се очаква повишение в горното течение на р. Янтра над Габрово и на нейния приток р. Росица. Водните количества ще са под прага за внимание. Внезапното покачване на водните нива във водосбора се дължи на работата на хидротехнически съоръжения. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 28, 29, 30.11 и 1.12 ще бъде над средно многогодишната стойност. По-значително повишение се очаква на 27 срещу 28 в горните части на водосбора, а на 28 и 29 и в долните части. След 29 ноември нивата ще започнат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.