НИМХ обяви жълт код за дъжд за областите Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Сливен и Бургас

26.11.2018г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -9 см до +12 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм от -7 см до +4 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +3 см;  за водосбора  на  р. Русенски  Лом  от  -3 см до +2 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания в средното течение от водосбора на р. Искър от -17 до +16 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -3 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -12 см до +2 см; за водосбора на р. Марица от -9 см до +7 см; за водосбора на р. Арда от -17 см до +9 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното и средно течение на р. Марица и в притока ѝ р. Въча от -145 см до +145 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Марица при градовете Пловдив и Първомай са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -7 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Пиринска Бистрица при село Г. Спанчево е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ.

Дунавски басейн: Днес (26.11) речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 27 и 28.11 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна. Значителни повишения ще има през нощта на 27 срещу 28.11 и сутрешните часове на 28.11 във водосборите на р. Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки. От обедните часове на 28.11 ще започне процес на понижение на водните нива като вследствие оттичане ще има повишения в долните части на основните реки до 29.11.

В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения във вечерните часове на 27.11 и през нощта срещу 28.11.2018 г. във водосборите на р. Янтра (горните и средните части от водосбора с изключение на водосбора на р. Росица), р. Русенски Лом (горните и средни части от водосбора), р. Сухата река (Добруджански реки).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: водните количества на 27, 28 и 29.11.2018 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес и утре (26 и 27.11) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 27.11 и на 28.11 в резултат на валежи ще има незначителни повишения на водните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 27, 28 и 29.11.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (26.11) и през следващите три дни речните нива в по-голяма част от водосбора ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове на 27.11 и през нощта срещу 28.11 са възможни незначителни повишения във водосборa на река Искрецка. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 27, 28 и 29.11.2018 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре (26 и 27.11) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 27.11 и през нощта срещу 28.11 вследствие на валежи ще има значителни повишения в целия водосбор. От обедните часове на 28.11 ще започне процес на понижение на водните нива, като вследствие на оттичане ще има повишения на речните нива в долното течение на основната река до късните вечерни часове на 28.11 На 29.11 процеса на понижение ще се запази. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 27, 28, 29 и 30.11.2018 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (26.11) водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. През следващите 2-3 дни, вследствие на валежи ще има повишения на речните нива. Значителни повишения ще има във вечерните часове на 27.11 и през нощта срещу 28.11 в целия водосбор. От обедните часове на 28.11 ще започне процес на понижение на речните нива като до 29.11 ще има повишения в долните части на реките. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.