НИМХ обяви за днес жълт код за дъжд в областите Сливен, Ямбол и Хасково

28.11.2015г.

През нощта и до обяд ще има значителни валежи с количества между 15-20 л/кв.м, на места до 30-35. Днес в Централна и Източна България ще вали дъжд. Повече ще са валежите в Източна България. Количествата ще са до 20-25 л/кв.м. В събота от запад валежите постепенно ще спират. В Източна България все още ще вали, очакваните количества са 1-7 л/кв.м, в крайните югоизточни райони до около 20 л/кв.м. В неделя в по-голямата част от страната  ще се задържи без валежи, само в отделни райони на Родопската област, ще превали предимно дъжд с незначителни количества. В понеделник няма да вали.

През изминалото денонощие (от 8:00 часа на 26.11. до 8:00 часа на 27.11.) водните нива на реките в по-голямата част от Дунавския и Черноморския басейн, както и в средното и долно течение на р. Марица и в целия водосбор на реките Тунджа и  Арда в (Източнобеломорския басейн), се повишиха вследствие на валежите. Протичащите водни количества в по-голяма част от страната, са около праговете за високи и средни води. Водните количества в долното течение на р. Айтоска и р. Факийска (Черноморски басейн) и в горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн) са около прага за ниски води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

В Дунавския басейн -  колебания  от +80 см до -37 см, по-значителни повишения са отчетени на, р. Искър при Ореховица – 48см, р. Янтра при Велико Търново с- 52см, р. Янтра при Каранци – 80см;

В Черноморския басейн - повишение с до 40 см;

В Източнобеломорския басейн - регистрираните изменения са от +27 до -39 см, по-значителни повишения са отчетени на, р. Сазлийка при Гълъбово – 27см;

В Западнобеломорския  басейн – регистрираните колебания са в рамките на -30 до +20 см, по-значителни повишения са отчетени р. Струма при Марино поле - 20 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес се очакват повишения на речните нива в целия  басейн. По - значителни ще са във водосборите на реките западно от р. Огоста както и за: р. Огоста, р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра – горно течение, и р. Русенски Лом – горно течение. На 29 и 30.11 се очакват повишения в долните течения на реките в резултат на тяхното оттичане.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 28, 29 и 30.11 над средната многогодишна стойност. На 28.11. по-значително ще бъде покачването на водните нива на реките във водосборите над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Банкенска, р. Лесновска, р. Блато, р. Искрецка, р. Малък Искър и р. Гостиля. На 28 и 29.11 по-значително ще бъде покачването в долното течение на основната река, след вливането на р. Искрецка. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за 28, 29 и 30.11 над средномногогодишната стойност. На 28.11. се очаква повишение в горното течение на р. Янтра над гр. Габрово и на нейния приток р. Росица. Водните количества ще са под прага за внимание. Внезапното покачване на водните нива във водосбора се дължи на работата на хидротехнически съоръжения.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира водно количество в долното течение на реката на 28, 29, 30.11 и 01.12 над средномногогодишната стойност. По-значително повишение се очаква днес и утре в долните части на водосбора. След 29.11 нивата ще започнат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.