НИМХ обявява за утре жълт код за валежи с гръмотевици в седем области

23.05.2017г.

Националният институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) обявява за 24 май 2017 г. жълт код за значителни валежи с гръмотевици в областите: София-област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Смолян.

По данни на НИМХ – БАН през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Незначителни повишения на водните нива вследствие на валежи са отчетени на отделни хидрометрични пунктове. По-значително повишение на водното ниво с +86 см, вследствие на работата на хидротехнически съоръжения е отчетено на р. Въча при хидрометрична станция гр. Девин, местност Забрал. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на р. Янтра (Дунавски басейн) и на отделни измервателни пунктове в Черноморския и Западнобеломорския басейн.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

     Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -19 см до +22 см;

     Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -6/+10 см;

     Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -11 см до +9 см;

     Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре  ще има краткотрайни повишения на речните нива в резултат на валежи във водосбора на р. Искър и западно от него – р.Тимок, р. Войнишка, р. Видбол, р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста и притокът ѝ р. Скът. На 25 май през деня повишения ще има в горното течение на р. Искър, както и във водосборите на реките Вит,  Осъм и  Янтра,  главно в притока ѝ р. Росица и планинските части от водосбора над  Габрово. От вечерните часове на 25 и на 26 май речните нива в целия басейн ще се повишават. По-съществени се очакват да са в реките западно от р. Искър. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира:  Водните количества на 24, 25 и 26 май ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и в следващите три дни в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосбора. По-съществени повишения на нивата ще има на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: На 24, 25 и 26 май водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 24, 25, 26 и 27 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 2 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения или плавно ще се понижават. В периода 26-28 май, вследствие на валежи от дъжд се очакват повишения на речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.