На 01.11 речните нива ще останат без съществени изменения

01.11.2023г.

На 01.11 речните нива ще останат без съществени изменения. На 02.11, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива, по-значителни във водосборите на добруджанските реки, южночерноморските реки, р. Тунджа (р. Синдел и р. Мочурица) в долните части от водосборите на р. Марица (след гр. Димитровград) и р. Арда и в целия водосбор на р. Бяла.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.