На 01.12 и 02.12 речните нива в голяма част от басейните ще останат без съществени изменения

01.12.2023г.

На 01.12 и 02.12 речните нива в голяма част от басейните ще останат без съществени изменения. На 01.12 и 02.12 в резултат на снеготопене ще има краткотрайни повишения на речните нива в Дунавски басейн, по-съществени във водосборите на реките Лом, Огоста, Вит, Осъм и Янтра, а в Черноморски басейн ще се понижават, като в резултат на снеготопене са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора на р. Камчия, старопланинските притоци на р. Тунджа, старопланинските и рило-родопските притоци на р. Марица и в планинските райони на Западнобеломорски басейн. На 03.12 и 04.12 в резултат на валежи речните нива ще се повишават, като по-значителни те ще са както следва :

Дунавски басейн:

- на 03.12 в резултат на валежи, а в планинските части и в комбинация със снеготопене, ще се повишават речните нива в целия басейн.

Подробна информация за страната можете да намерите на интернет страниците на МОСВ и НИМХ.