На 02.06 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През следващите два почивни дни, в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

02.06.2023г.

На 02.06 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През следващите два почивни дни, в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни:

  • в следобедните и вечерни часове на 02.06, в резултат на валежи, ще има краткотрайни и значителни повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р. Огоста и планинските части от водосборите на р. Огоста (над яз. Огоста) и р. Искър (над яз. Панчарево). На 03.06 от ранните сутрешни часове ще започнат нови повишения на речните нива западно от р. Огоста. В следобедните и вечерните часове повишения, в резултат на валежи, ще има вече в реките от целия Дунавски басейн, като по-съществени ще са те във водосборите западно от р. Русенски Лом. На 04.06 ще има повишения на речните нива в реките от басейна западно от р. Русенски Лом, по значителни във водосборите на реките западно от р. Огоста и във водосбора на р. Искър и в планинските части от водосборите на реките Огоста, Вит, Осъм и Янтра. В резултат на оттичане повишения ще има и в средните и долните течения на основните реки. На 05.06 речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане повишения ще има в средните и долните течения на основните реки. В резултат на валежи нови краткотрайни повишения ще има във водосборите западно от р. Огоста и в планинските части от водосборите на реките западно от р. Янтра;
  • на 03 и 04.06, в резултат на валежи ще се повишават речните нива в целия Източнобеломорски басейн, като по-съществени ще са повишенията във вечерните часове на 03.06 във водосбора на р. Стряма и в следобедните часове на 04.06 в горната част от водосбора на р. Тунджа и рилските притоци на р. Марица. На 05.06 отново в резултат на валежи ще се повишават нивата на реките в горната част от водосбора на р. Тунджа (над. Яз. Копринка) и в горните и средните части от водосбора на р. Марица, като по-съществени ще са повишенията на рило-родопските притоци на р. Марица;
  • на 02.06 и през следващите три дни в резултат на валежи ще се повишават речните нива в целия Западнобеломорски басейн. Значителни ще са повишенията на речните нива в следобедните и вечерни часове на 03.06 във водосбора на р. Струма (рилските и пиринските притоци на реката) и пиринските притоци на р. Места.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения, както следва:

В следобедните и вечерните часове на 03.06.2023 г. във водосборите на реките:

  • р. Височка /Сребърна/ (р. Камарска, р. Височка (Сребърна); р. Огоста (р. Дългоделска, р. Берковска, горното течение по основната река); р. Искър (р. Урдина).

Подробна информация можете да намерите тук.