На 02.11 в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива

02.11.2023г.

На 02.11 в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на р. Русенски Лом и добруджанските реки, южночерноморските реки, р. Тунджа и в долните части от водосборите на р. Марица (след гр. Димитровград). На 03.11 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 04.11, в резултат на валежи, ще има значителни повишения на речните нива в целите водосбори на реките западно от р. Янтра и в планинските части на водосбора на р. Янтра, в планинските притоци на р. Марица, във водосбора на р. Тунджа над гр. Сливен, в целите водосбори на р. Арда и р. Бяла и в Западнобеломорски басейн. На 05.11 речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в средните и водните течения на основните реки от Дунавски басейн и в долното течение на основните реки на Западнобеломорски басейн.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

За 3 ноември 2023 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за силен вятър за 15 области.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.