На 02.12 и през следващите два почивни дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават

02.12.2022г.

 На 02.12 и през следващите два почивни дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на валежи, снеготопене и оттичане на места се очакват повишения на речните нива:

Дунавски басейн:

- в резултат на оттичане на 02.12 са възможни незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките източно от р. Осъм. През следващите 3 дни, в резултат на снеготопене, са възможни незначителни повишения главно във водосборите на реките Огоста, Искър, Вит и Осъм;

На 3 декември 2022 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация можете да намерите тук.