На 03.04 речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през следващите два дни се очакват повишения на речните нива

03.04.2023г.

На 03.04 речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през следващите два дни се очакват повишения на речните нива:

  • от следобедните часове на 03.04 до сутрешните часове на 05.04 ще се повишават речните нива в Дунавски басейн, като значителни ще са повишенията във вечерните часове на 03.04 и през нощта срещу 04.04 в западната и централната части от басейна (западно от водосбора на р. Янтра). От вечерните часове на 04 и на 05 и 06.04 речните нива в западната и централна част от басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане до сутрешните часове на 05.04 има ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки. В резултат на валежи, на 04.04 и през нощта срещу 05.04, ще има повишения на речните нива и в източната част от басейна;
  • от нощните часове на 03 срещу 04.04 до сутринта на 05.04 ще се повишават речните нива в целия Черноморски басейн;
  • от вечерните часове на 03 и на 04.04 ще се повишават речните нива в целия Източнобеломорски басейн, като значителни ще са повишенията във вечерните часове на 03.04 и през нощта срещу 04.04. На 05 и 06.04 речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават, като в резултат на валежи на 05.04 все още повишения са възможни във водосбора на р. Тунджа, а в резултат на оттичане - в средните и долни течения на река Марица и река Тунджа;
  • от следобедните часове на 03.04 и на 04.04 ще се повишават речните нива в целия Западнобеломорски басейн, като значителни ще са повишенията в следобедните и вечерни часове на 03.04 и през нощта срещу 04.04. На 05 и 06.04 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане през първия ден все още ще има повишения в долните течения на основните реки.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

  • във вечерните часове на 03.04 и през нощта срещу 04.04.2023 г. във водосборите на реките: р. Ерма (р. Лишковица, по основната река), р. Ябланица (по основната река); р. Височка /Сребърна/ (р. Камарска, р. Средна, р. Куратска, р. Височка (сребърна); р. Лом (р. Нечинска бара, р. Лява, по основната река); р. Цибрица (р. Цибър, по основната река); р. Огоста (р. Скът, р. Бързина, р. Бързица, р. Рибене, р. Превалска, р. Ботуня, р. Въртешница, р. Черна, р. Бяла, р. Шугавица, р. Дългоделска, р. Лопушанска, р. Слатинска, р. Бързия, р. Берковска, р. Врещица, р. Десна бара, р. Доганова бара, р. Ширине, р. Голяма садина бара, р. Малка садина бара, р. Рибна бара, р. Златица, по основната река, р. Мартиновска); р. Искър (р. Малък Искър, р. Бебреш, р. Суха, р. Габровница, р. Батулийска, р. Огойска, р. Елешница, р. Лесновска, р. Макоцевска, р. Перловска, по основната река); р. Вит (р. Катунецка, р. Калник, р. Лесидренска, р. Черна река, р. Рибарица, по основната река); р. Осъм (р. Мечка, р. Дрипля, р. Суха, р. Команска, р. Черни осъм, р. Крайовица, р. Бели осъм, по основната река); По поречието на река Дунав - в участъка между градовете Лом и Белене.

Подробна информация за страната можете да намериту тук.