На 04 и 05.04 в резултат на валежи и на оттичане се очакват повишения на речните нива

04.04.2023г.

На 04 и 05.04 в резултат на валежи и на оттичане се очакват повишения на речните нива:

  • на 04.04, в резултат на валежи, повишения на речните нива ще има в западната и централната части от Дунавски басейн (западно от водосбора на р. Янтра). От вечерните часове на 04.04 и през следващите три дни речните нива в западната и централна части от басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане на 05.04 има ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки. В резултат на валежи, на 04.04 и през нощта срещу 05.04, ще има повишения на речните нива и в източната част от басейна (водосборите на р. Русенски Лом и добруджанските реки).

Подробна инфорлация за страната можете да намерите тук.