На 05 и 06.07, в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива

05.07.2023г.

На 05 и 06.07, в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива.

По-значителни повишения са възможни:

  • За Дунавски район за басейново управление - на 05.07 и през следващите три дни ще има значителни повишения на речните нива в различни части на Дунавски басейн, както следва: 05.07 във водосборите на реките западно от р. Янтра; 06.07 във водосборите на реките западно от р. Вит (вкл.); 07.07 във водосборите на реките източно от р. Янтра (вкл.); 08.07 във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

  • За Дунавски район за басейново управление - в часовете преди обед на 05.07.2023 г. във водосбора на: р. Искър (р. Леви Искър, р. Черни Искър, р. Лопушница, р. Лакатица, р. Урдина, р. Мальовица, р. Пряка).

За 06.07.2023 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за горещо време в 13 области в източната половина от страната.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.