На 05.01 и 06.01 речните нива ще останат без съществени изменения

05.01.2024г.

На 05.01 и 06.01 речните нива ще останат без съществени изменения. На 07 и 08.01 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейните както следва:

  • Дунавски басейн:

в резултат на валежи на 07.01 ще има краткотрайни повишения в планинските части от басейна и във водосбора на р. Искър над гр. Роман. В резултат на валежи на 08.01 ще има повишения на речните нива в целия басейн.

Подробна информация за страната можете да намерите на страницата на МОСВ и на НИМХ.