На 05.06, в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на места се очакват повишения на речните нива

05.06.2023г.

На 05.06, в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на места се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни:

  • в горните и средните части от водосборите на реките западно от р. Осъм, по-значителни в планинските части от водосборите на реките Лом, Цибрица и Огоста. В останалата част от Дунавски басейн речните нива ще са без съществени изменения или ще се понижават. През следващите три дни нивата на реките в басейна ще се понижават, като през първия ден, в резултат на оттичане са възможни повишения в долните течения на р. Лом, р. Огоста и р. Искър. При нови интензивни валежи, поради високите речни нива и високата почвена влажност, на 05 и 06.06 са възможни локални разливи във горните и средните части от водосборите на реките западно от р. Вит.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.