На 05.09, 06.09 и 07.09 в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива

05.09.2023г.

На 05.09, 06.09 и 07.09 в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива. В Дунавски район за басейново управление по-съществени ще са повишенията както следва:

  1. на 05.09 в планинските части от Дунавски басейн.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 6.09.2023 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.