На 06.07 и през следващите два дни, в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

06.07.2023г.

На 06.07 и през следващите два дни, в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива.

За Дунавски район за басейново управление по-значителни повишения са възможни:

  • на 06.07 и през следващите два дни, ще има повишения в различни части на Дунавски басейн, както следва: 06.07 във водосборите на реките западно от р. Янтра, по-значителни в планинските части; 07.07 във водосборите на реките р. Янтра и Русенски Лом; 08.07 във водосборите на реките източно от р. Искър, по-значителни източно от р. Янтра. На 09.07 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на реките източно от р. Искър.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

  • в следобедните и вечерните часове на 07.07.2023 г. във водосборите на: р. Янтра (по основната река към устието, р. Казълдере, р. Биюкдере) и р. Русенски Лом (р. Баниски Лом), през нощта на 07 срещу 08.07.2023 г. във водосборите на: р. Янтра (по основната река към устието, р. Лефеджа, р. Джулюница, р. Бебровска),  р. Русенски Лом (р. Баниски Лом, р. Дюлгердере), Канагьол (р. Ружичка, р. Хърсовска), р. Дунав (участъка между с. Попина и гр. Силистра).

За 07.07.2023 г. НИМХ издава предупреждение от втора и първа степен (оранжев и жълт код) за значителни валежи и гръмотевици в 15 области от Централна и Източна България. Има условия и за градушки.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.