На 08.10 в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива

08.10.2021г.

На 08.10 в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

По-значителни повишения се очакват както следва:

Дунавски басейн:

  • на 08.10 и 09.10 на речните нива в реките от целия басейн. По-значителни ще са в следобедните и вечерните часове на 08.10 във водосборите на реките западно от р. Вит (р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Скомля, р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста и р. Искър - в софийските ѝ притоци) и във планинските части от водосборите на реките в целия басейн. На 10.10 речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават като в резултат на оттичане ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки. В резултат на валежи от следобедните и вечерните часове на 10.10 се очакват нови повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р. Искър и във водосбора на р. Янтра и р. Русенски Лом.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.