На 09.11 и 10.11 речните нива в по-голяма част от басейните ще се понижават или ще останат без съществени изменения

09.11.2023г.

На 09.11 и 10.11 речните нива в по-голяма част от басейните ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане, на 09.11 ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки. На 11.11, в резултат на валежи, ще има нови краткотрайни повишения на речните нива, по-съществени в планинските части от Дунавски басейн, във водосборите на реките северно от гр. Бургас, в рило-родопските притоци на р. Марица и в средните и долни части от водосбора на р. Тунджа.

Подробна информация за страната можете да намерите на интернет страницата на МОСВ и НИМХ.