На 10 и 11.01 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива

10.01.2023г.

На 10 и 11.01 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива, по-съществени:

- във водосборите на реките в долните течения на р. Огоста и Искър и целите водосбори на р. Вит, Осъм. В резултат на валежи и оттичане на 11.01 ще има повишения на речните нива във водосборите на реките източно от р. Янтра, по-съществени във водосборите на добруджанските реки.

- в планинските части от водосборите на Черноморски басейн, по-съществени през нощта срещу 11.01 във водосбора на р. Камчия и р. Средецка;

- през деня и във вечерните часове на 10.01 в горните и средни части от водосбора на р. Тунджа, в старопланинските и родопските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда; през нощта срещу 11.01 и в сутрешните часове на 11.01 – в средните и долни части от водосбора на р. Тунджа и в долните части от водосбора на р. Марица;

- в средните и долни части от водосбора на р. Струма и в долните части от водосбора на р. Места.

В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене (в местата с наличие на снежна покривка), има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

- През деня на 10.01.2023 г. във водосборите на р. Огоста (р. Скът); р. Искър (р. Гостиля, р. Златна Панега, по основната река в долното течение); р. Вит (по основната река, р. Черна река, р. Рибарица), р. Осъм (р. Черни Осъм, р. Бели Осъм, по основната река); р. Дунав (по поречието на реката между градовете Козлодуй и Никопол); р. Тунджа (р. Беленска, р. Блягорница, р. Лешница, р. Топлата, р. Акдере, р. Поповска, р. Тъжа, р. Бабска, р. Турийска, по основната река, р. Едровица); р. Марица (р. Стряма, р. Бяла, р. Широколъшка, р. Читакдере, р. Чаирдере, р. Тенесдере, р. Голяма, р. Триградска, р. Въча); р. Арда (р. Давидковска, р. Малка Арда, р. Бяла река, р. Черна река, р. Ардинска, р. Кьошдере, р. Дерменчай, р. Къзалач, р. Узундере, р. Боровинска, р. Кесибир, р. Уваджик, р. Есенишка, р. Черешовска, р. Маданска, р. Текирска, р. Елховска, р. Бориковска, р. Бюйюкдере); р. Атеринска; р. Луда река (р. Юруклерска, р. Бяла).

Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.