На 12.06 и през следващите три дни, в резултат на валежи и на оттичане на места се очакват повишения на речните нива

12.06.2023г.

На 12.06 и през следващите три дни, в резултат на валежи и на оттичане на места се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни:

  • на 12 и 13.06 във водосборите на реките западно от р. Янтра (включително р. Височка/Сребърна/, р. Нишава, р. Габерска и р. Ерма ) и в планинските части от водосбора на р. Янтра. На 14.06 речните нива в по-голямата част от Дунавски басейн временно ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане повишения ще има в средните и долните течения на основните реки, а на валежи в планинските части от водосборите на реките западно от р. Янтра (вкл.). На 15.06 в следобедните и вечерните часове, в резултат на валежи, ще има значителни повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р. Янтра (включително р. Височка/Сребърна/, р. Нишава, р. Габерска и р. Ерма);
  • на 12.06 и 13.06 ще има повишения в целия Източнобеломорски басейн, като по-съществени ще са в горните части от воодсбора на р. Тунджа, в горните и средни части от водосбора на р. Марица и в горните части от водосбора на р. Янтра. На 14.06 речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в средните и долни течения на р. Тунджа и р. Марица и в резултат на валежи в родопските и старопланинските притоци на р. Марица и горните части от водосбора на р. Арда. На 15.06 в следобедните и вечерните часове, в резултат на валежи ще има нови повишения на речните нива в планинските притоци на р. Марица и в горните части от водосборите на р. Тунджа и р. Арда;
  • на 12.06 и през следващите три дни в следобедните и вечерните часове, ще има повишения на речните нива в целия Западнобеломорски басейн. По-съществени ще са повишенията в планинските части от басейна. В резултат на оттичане след 13.06 ще има  повишения и в средните и долни течения на р. Места и р. Струма.

Поради високата почвена влажност и прогнозираните интензивни валежи, има опасност от възникване на поройни наводнения:

  • в планинските части от водосборите на реките западно от р. Янтра (включително р. Височка/Сребърна/, р. Нишава, р. Габерска и р. Ерма). Поради високите речни нива, високата почвена влажност и прогнозраните валежи са възможни локални разливи в средните и долните течения на реките западно от р. Янтра;
  • в горните части от водосбора на р. Марица (над гр. Пловдив). Поради високите речни нива, високата почвена влажност и прогнозраните валежи са възможни локални разливи на страропланинските, рилските и родопските притоци на р. Марица;
  • на реките в Западнобеломорски басейн. Поради високите речни нива, високата почвена влажност и прогнозраните валежи са възможни локални разливи в средните и долните течения на основните реки.

За 13 юни 2023 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за значителни  валежи и гръмотевици в 16 области от страната. На места, главно в планинските и крайните северозападни райони, количествата ще са до 25-35 mm, локално и повече. Има условия и за градушки.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси: http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0, http://weather.bg/obshtini/indexS.php.